Bước 1 nhấp vào đường kink đăng ký ở đây

Bước 2: Vào email kích hoạt tài khoản

Picture

Picture

Bước 3: Vào gmail để xác minh thông tin đăng ký

Picture

Bước 4: Xác minh địa chỉ của mình

Picture

Bước 5: Xác minh số điện thoại và tên của mình

Picture
Picture

Điền mã code từ tin nhắn điện thoại

Picture

Xác minh thông tin

Picture
Picture

Bước 6: Up Load chứng minh thư hoặc passport 2 mặt

Picture
Picture
Picture
Picture