I. Công Nghệ chuỗi khối Blockchain

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch.Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi của dữ liệu: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.

Vì vậy Blockchain phù hợp để ghi lại những sự kiện, hồ sơ y tế, xử lý giao dịch, công chứng, danh tính và chứng minh nguồn gốc. Việc này có tiềm năng giúp xóa bỏ các hậu quả lớn khi dữ liệu bị thay đổi trong bối cảnh thương mại toàn cầu.

Để hiểu Blockchain, cần nắm được năm định nghĩa sau: Chuỗi khối (blockchain),cơ chế đồng thuận phân tán đồng đẳng (Distributed), tính toán tin cậy (trusted computing), hợp đồng thông minh (smart contracts) và bằng chứng công việc (proof of work).  Mô hình tính toán này là nền tảng của việc tạo ra các ứng dụng phân tán.

II. Lịch sử hình thành đồng Crypto Bitcoin ( BTC)

Năm 2009, dựa trên các ứng dụng nền tảng Blockchain, đồng Bitcoin ra đời và thu hút các nhà đầu tư. Bitcoin (BTC) ra đời với giá niêm yết: 0.00076$/BTC.
– Đến thời điểm hiện tại BTC dao động với giá khoảng: 10.000$/BTC.
– Như vậy chỉ trong vào 10 năm BTC tăng trưởng hết sức chóng mặt với con số khoảng 13 triệu lần so với mức giá niêm yết ở thời điểm mới phát hành.
– Sau thành công của BTC có rất nhiều các đồng Crypto khác ra đời tuy nhiên không phải đồng Crypto nào cũng được thành công. Đồng BTC nó đã tạo ra 1 làn sóng mà hàng trăm thậm chí hiện giờ là hàng nghìn các đồng Crypto khác ra đời. Rất nhiều NĐT cũng mong rằng sẽ có những đồng Crypto khác mà ở nó có tốc độ tăng trưởng được như BTC hoặc thậm chí bằng 1 nửa hoặc bằng 1/5 thôi cũng tốt rồi. Nhưng vẫn có những đồng Crypto có thể lặp lại được lịch sử giống như BTC, quan trọng là nó phải là 1 đồng Crypto tốt và có những tiêu chí cần phải đạt được.

Có thể nói nhờ đồng BTC mà trên Thế giới biết đến và tìm hiểu về Công nghệ Blockchain nhiều hơn.